4 Dimensionale Massage

De onsterfelijke vrouw – jaartraining 2023

Deze vrouwen jaar-training nodigt je uit de ware aard van vrouw-zijn te ontdekken.

De vrouwelijke weg is verbonden met de donkere pool van het yin. Deze vrouwentraining is een inwijding terug in deze donkere pool, die elke vrouw in zich draagt.

Wanneer je als vrouw aanwezig bent in het yin van het bekken komt er rust in je hoofd, krijgen je emoties bedding en een stevige basis om te gronden. Weer in verbinding komen met je donkere bron van het yin geeft je toegang tot je vitaliteit en wijsheid.

Klik hier voor de brochure van de vrouwentraining De Onsterfelijke Vrouw. Met daarin een uitgebreide omschrijving en praktische details.

Geef je op onder vermelding van je: naam, adres, woonplaats, evt. factuurgegevens voor zakelijk en telefoonnummer, bij Ronald Snel:  

Lessenreeks Levenskrachtritueel 4 maal online vanaf 15 maart

Het levenskracht ritueel is een bewegingsvorm die je in contact brengt met de oorsprong van leven.

Er wordt gebruik gemaakt van symbolen en geometrische vormen die je als het ware weer afstoft in jouw energieveld en verbindt met je lijf. Zo kan de kennis van wat leven is en hoe dit van nature zich toont weer vrij door je heen stromen.

Het levenskracht ritueel verfijnt jouw energiesysteem en versterkt je helder voelende vermogens, waardoor je steeds beter ervaart wat er wel en niet klopt in je leven. Je bewustzijn groeit waardoor je niet anders kan dan je verantwoordelijkheid hiervoor nemen. Dit ritueel nodigt je uit te leven naar wie jij in je kern ten diepste bent. En is daarmee een spirituele beoefening.

Je zou kunnen zeggen dat alles vibratie is en elke vibratie een bepaalde frequentie is. De geometrische vormen die we met de bewegingen in het ritueel maken, zijn terug te vinden in de natuur en oorsprong van leven (zoals in elke cel van ons lichaam.) Deze frequenties van geometrie brengen je terug naar wat leven in de oorsprong is. En filteren alle ruis en disbalans uit jouw systeem.

De symbolen zijn sleutels om jouw eigen kennis en weten te ontsluiten. Ze brengen je in contact met de steun van jouw spirituele lijn en geven daarmee weer toegang tot jouw unieke diepere weten. Een gevoel wat mensen omschrijven als ze het ritueel doen is dat het de polariteiten in henzelf worden uitgebalanceerd en er daarmee een veld opent dat verbonden is met de bron, waar het leven goed is. Je ontvangt dieper de kracht die uitgaat van jouw eigen bloedlijn, wat je nog meer thuis en op je plek laat komen, verbonden met de aarde.

Het krachtige van dit ritueel is dat het zich precies afstemt en in werking zet wat je nu te transformeren hebt en nodig hebt precies in dit moment van jouw ontwikkeling. Dat maakt dat het ritueel doen elke keer anders is en met je mee evolueert in het beoefenen. Ik zelf ken geen krachtigere manier dan deze vorm, die je zo diep in de innerlijke alchemie brengt en transformatie geeft aan precies dat wat nodig is in het moment.

Daarnaast is mijn ervaring dat je door het ritueel een krachtiger veld krijgt. Waarbij je steeds meer aantrekt wat passend is bij jou als ziel. De spirit kan veel krachtiger door jou heen werken. En het licht waar jij mee verbonden bent verbindt zich dieper in de innerlijke ruimte van je lijf. Afstemming en synchroniciteit worden zo meer onderdeel van het dagelijks leven.

Juist in tijden van crisis helpt deze manier je om elke keer de gedachtes en emoties die opgeroepen worden weer uit te balanceren en in het midden te komen. Waarbij je jouw frequenties verhoogt en uit oude reacties en gedachtepatronen kan stappen. Hierdoor kan je neutraal en helder naar de situatie kijken en oud karma laten gaan.

De founders van het levenskracht ritueel zijn Dirk Oellibrandt en Katrien Laurens. Ik ben hen zeer erkentelijk en dankbaar voor dit ritueel en het vertrouwen dat ik heb gekregen om dit door te mogen geven. Jij bent van harte uitgenodigd het levenskracht ritueel met mij te gaan ontdekken en daarmee bij te dragen aan je eigen evolutie en dat van deze planeet.

Inhoud:

 • 6 bewegingen leren
 • Ervaringen delen
 • Initiatie in het intelligentie-veld
 • Geluiden gemanifesteerd door energiemeester Tareth die het effect van de beweging versterken
 • Meditatie
 • Achtergrond ritueel en de symbolen
 • Bewustzijnsshifts
 • Oefeningen die aansluiten op wat de groep nodig heeft in het moment
 • (Zelf)heling

Praktische informatie

Data: van 10:00 t/m 13.00 op:

 • woensdag 15 en 29 maart
 • woensdag 12 april
 • woensdag 19 april

Zoom link:

 • Na inschrijving en betaling krijg je 1 week voor de eerste les de zoom link toegestuurd. Deze link kun je voor iedere komende les gebruiken.
 • Na elke les krijg je de link naar de opname van de les toegestuurd via email, deze kun je tot en met 30 april bekijken.

Kosten: € 264,-

Opgeven: onder vermelding van: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer. Mail naar: Ronald Snel

Algemene voorwaarde:
Na definitieve opgave bent u altijd het gehele workshop bedrag verschuldigd. Als u niet binnen de termijn van 2 weken na aanmelding heeft afgemeld. Wij geven bij een wachtlijst de mogelijkheid voor vervanging van een door ons geschikt bevonden persoon. Zodat uw plaats weer kan worden ingenomen. Dan betaalt u alleen € 50,- administratiekosten.

Als de trainer verhinderd wordt door een derde om de training voort te zetten is dit overmacht. De trainer is dan niet aansprakelijk. Wel zal deze zijn uiterste best doen om op een andere manier de training voort te zetten. Bv. door verplaatsing.

Lichaamswijsheid 5 Elementen yoga 15 april

Deze dag is veel meer dan een “gewone” yoga training. Deze yogavorm van 5 elementen yoga brengt je in contact met een diep aarde-bewustzijn. Het neemt je mee in het belichamen van de kennis van de aarde. Iets wat de meeste van ons vergeten zijn, maar bij ieder van ons aanwezig is en wakker gekust kan worden. Waar het bij veel yoga vormen blijft bij oefeningen. Gaan we deze dag en online training, diep in de ervaring van de natuur en jouw persoonlijke natuur.

In de bewegingen word je uitnodigt om geen ruimte te nemen in je lichaam, maar door dankbaarheid en het respecteren van je grenzen ruimte te ontvangen van je lijf. Vanuit zachtheid en zo min mogelijk je best doen, te smelten in de verschillende oefeningen. En dieper de frequentie van elk element in je wakker te maken. Het gaat niet om hoe de oefening er aan de buitenkant uitziet, maar over je interne ervaring.

Door het bewuste bewegen door 5 elementen kan je gaan ervaren waar er onbalans in je lijf zit. En bewust worden wat dit je spiegelt in relatie tot het leven zelf. Ze geeft je de mogelijkheid om voeding te ontvangen via de natuur elementen en daarmee weer in harmonie te komen.

De 5 elementen in beweging geven je feedback waar jij in het moment bent. En dat is meestal heel anders dan je hoofd denkt. Je word uit genodigd om via de 5 elementen yoga meer te gaan luisteren naar jouw lichaam wijsheid. Je lijf weer van binnenuit te gaan ervaren.

Het is een alchemistische vorm van yoga die jouw basis opent, jouw oorspronkelijke natuur weer laat stromen. Via het openen van de meridianen en daarmee worden de verschillende expressies van leven wakker gemaakt. Hoofd, hart en lichaam worden weer verbonden. Zodat onnodige gedachte en emoties neerdalen in de bedding van het lijf. Dit maakt je stiller en helderder.

Er ontstaat zo ruimte in je lijf zodat je een kookpot (open lichaam) hebt om de alchemie (transformatie) in plaats te laten vinden. Zo word je in een diepere staat van bewustzijn uitgenodigd.

Leren weer de aarde (lijf) te vertrouwen en te herbronnen in bron van leven. Maakt dat deze yoga vorm een zeer diepe wortel geeft in jouw levensenergie. Waardoor je vitaler en stromend wordt. Door patronen heen kan zinken naar een diepere laag in jezelf waar je thuis bent en rust vindt.

Praktische informatie

Data

 • Zaterdag 15 april aanvang. 10.00. Einde is rond 17.30. Live in Academ te Rotterdam.
 • Dinsdag 25 april, 9 en 23 mei zijn er online yoga lessen vanaf 10.00 te volgen (duur ongeveer 1,5 uur). Deze 3 lessen blijven online te zien t/m 31 mei.

Locatie
Cursuscentrum Academ – Graaf Jan van Nassaustraat 8a I-II – Rotterdam

Kosten:
€ 219,-

Opgeven
Onder vermelding van: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en indien nodig voor zakelijk graag de juiste factuurgegevens mailen naar Ronald Snel:

Algemene voorwaarde
Na definitieve opgave bent u altijd het gehele workshop bedrag verschuldigd. Als u niet binnen de termijn van 2 weken na aanmelding heeft afgemeld. Wij geven bij een wachtlijst de mogelijkheid voor vervanging van een door ons geschikt bevonden persoon. Zodat uw plaats weer kan worden ingenomen. Dan betaalt u alleen 50 euro administratiekosten.

Als de trainer verhinderd wordt door een derde om de training voort te zetten is dit overmacht. De trainer is dan niet aansprakelijk. Wel zal deze zijn uiterste best doen om op een andere manier de training voort te zetten. Bv. door verplaatsing of online.

Alchemie van de wijze vrouw


Een training in samenwerking met drie bijzondere vrouwen: Katrien Laurens, Elke Wilssens en Brechtje Schoofs. Zij hebben, elk op hun eigen manier, hun wijze vrouw-zijn ontdekt in zichzelf. En ze willen dit gelukkige en vredige gevoel van de wijze vrouw delen met andere vrouwen!

De eenvoud van vrouw-zijn
De Alchemie van de Wijze Vrouw is voor vrouwen die verlangen naar LEVEN vanuit hun ware aard(e), de vrouwelijke wijsheid erend. Voelen dat je gedragen en gevoed wordt door Moeder Aarde. De eenvoud ervaren van zijn wie je bent- jouw ware natuur. In een bad van vrouwelijke energie, ervaren, aanraken, zijn, delen en volgen wat zich in dit vrouwenveld aandient

Connectie met je hart vanuit diepe aarding

Leven vanuit je vrouwelijk bewustzijn, in connectie met de vitaal donkere aardekern- in connectie met je hart en toch diep geaard. Het (leren) eren van je vrouwenlichaam.

Jouw sensualiteit als vrouw

We gaan dieper in op het stimuleren en verkennen van onze sensualiteit als vrouw en de verbinding met de onvoorwaardelijke liefde in ons hart.

We leren hoe we weer helemaal één worden met onze yoni en haar wonderlijke, goddelijke kracht. We bevrijden onze vrouwelijke sensuele kracht door het vrij maken van onze inperking van de levensstroom. Bewust te worden van denkpatronen en buiten de beperkende kaders ervan te treden. Dat vraagt bereidheid. De lessen geven je alle tools die leiden tot meer levendigheid, een stralende sensualiteit en een stabiele vrouwelijke kracht.

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen

 • Diepe verbinding tussen hart en yoni
 • Omarmen van onze yoni
 • Overstijgen van eeuwenoude schaamte
 • Kennis en leren werken met bekkenspieren en seksuele reflexzones
 • Helende yoni-oefeningen
 • Stimuleren van spirituele energie
 • Centrale as verbinden met aarde en hemel
 • Ruimte tot delen van ervaringen
 • Initiatie in het werken met het jade eitje.

Voor wie is dit?

Voor elke vrouw die het verlangen heeft om

 • Een innig contact te maken met haar vrouwelijkheid
 • Haar lichaam te eren
 • In haar vrouwelijke kracht te gaan staan

Voorwaarden voor deelname

 • Je bereidheid om in de aangeboden technieken te duiken
 • Je volledige aanwezigheid tijdens de gehele training. Er ontstaat een intense en bijzondere band tussen de vrouwen onderling en zo kunnen we elkaar als groep ondersteunen, stimuleren en bedding geven.
 • Je bereidheid om uit je comfortzone te stappen, gesteund door Katrien, Elke en Brechtje, in de veiligheid van de bijzondere vrouwenenergie die ontstaat en waar we in zullen baden. 

Wat wij alle drie meebrengen bij de driedaagse

Katrien heeft een diep aardebewustzijn en helpt vrouwen met haar liefdevolle directheid bij de kern van hun wijze vrouw te komen, zodat de schoonheid van hun zielenkwaliteit steeds meer voelbaar wordt. De liefde naar henzelf kan stromen, zodat vrouwen vanuit hun aardekern en hart aanwezig kunnen zijn in de wereld.

Elke heeft het vermogen om met lichtheid de speelsheid in vrouwen wakker te maken. Zo raakt hun hart geworteld, gaan de ogen van de vrouwen sprankelen, terwijl ze verbonden blijven met het heilige vrouwelijk mysterie van het water in hun bekken.

Brechtje heeft de bereidheid en de ervaring om door de onderwereld heen te zinken, het donker volledig te accepteren en van daaruit het licht in de aarde te ontmoeten. Ze is op deze manier thuis in de plek van het bekken, waar steun, veiligheid, koestering, kracht, vitaliteit en wijsheid is. Ze neemt je mee om de seksuele en levensenergie vanuit je bron te verbinden met je hart en te laten dienen voor spirituele groei.

Praktische informatie

Data:
Vrijdag 18 t/m zondag 20 augustus

Locatie:
Conferentie Centrum Samaya, Hollendewagenweg 20, te Werkhoven. www.samaya.nl

Investering workshop:
Bij verblijf op 1-persoonskamer € 799,- incl. btw (zolang er plek is)
Bij verblijf op 2-persoonskamer € 742,- incl. btw

Opbouw van de investering:
Kosten van de workshop p.p.:
€ 425,-
Kosten verblijf bij Samaya, inclusief eten en slapen:
2-persoonskamer € 317,-
1-persoonskamer € 374,-

Verblijf Samaya is inclusief:

 • ontvangst met koffie/thee en koek
 • heel de 3 daagse onbeperkt koffie/thee/water/koekjes
 • 2 x ontbijtbuffet
 • 3 x een biologisch-vegetarisch lunchbuffet met soep en salade, diverse soorten brood, luxe broodjes, diverse kazen en een keuze aan hartig en zoet beleg.
 • 2 x een uitgebreid biologisch-vegetarisch diner van 2-gangen bestaande uit vijf verschillende gerechten en een dessert.
 • 2 x logies (op één- of meerpersoons kamers)
 • prachtige grote tuin om tussen de lessen door in te vertoeven

Opgeven bij:
Ronald Snel, mail je naam, adres, telefoonnummer, kamerwens, eventueel dieet en bij een zakelijke factuur jouw factuurgegevens naar


Algemene voorwaarde:
Na definitieve opgave bent u altijd het gehele workshop bedrag verschuldigd. Als u niet binnen de termijn van 2 weken heeft afgemeld, dit geteld vanaf de datum van opgave. Wij geven de mogelijkheid voor vervanging. Zodat uw plaats weer wordt in genomen mits er mensen op de wachtlijst staan. Dan betaalt u alleen 50 euro administratiekosten.

Jaartraining: Alchemie van Leven

Verbinding tussen buik, hart en hoofd maakt belichaamd

Alles groeit vanuit de kern, jij dus ook. In het zaad waar een boom uit groeit zit de essentie van de boom al verscholen. Hebben we de juiste natuurelementen om dit zaadje te laten ontkiemen? Uit te laten groeien tot de volwaardige boom die besloten ligt in de essentie van zijn kern?

Toen jij ontstond in de baarmoeder en je lijf kreeg is de celdeling begonnen op de plek aan de achterkant van je navel in je buik. Vanuit deze levenspoort is je lichaam gaan groeien. En van daaruit zijn het hart en het brein gegroeid- je twee andere kernen. Deze plekken zijn poorten naar verschillende bewustzijnsvelden; fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Dit zijn de verschillende dimensies waar we in de training door heen reizen. Zodat je jouw totale wezen in kaart gebracht krijgt. Zodat het helder voor je wordt wat er nodig is voor je groei als mens vanuit je natuurlijke essentie. Daarmee krijgt jouw geheel als mens wortels en worden al deze verschillende dimensies verbonden met je levenskern. De verbinding tussen buik, hart en hoofd opnieuw verankerd in het zaadje- de kern maakt dat je vanuit je natuurlijke essentie groeit. Dit maakt je vol-uit goddelijk mens op een belichaamde manier.

Jouw innerlijk landschap tot bloei brengen

Je leert via de vijf elementen jouw natuurlijke bronnen van binnen kennen. Dit zijn de ingrediënten om het zaadje te kunnen laten ontkiemen. Waar heb jij nog ongebruikt potentieel wat niet verbonden is met je levenskern? Je krijgt heel praktische handvaten voor wat jij te doen hebt om je ware natuur te verbinden met je leven. Dit maakt dat er een prachtige weeldigere bloementuin op jouw land (lijf) kan ontstaan. Dit heeft altijd effect op je leven. Als je dit proces tijd en aandacht geeft dan kun je met de tijd de zoete vruchten van leven plukken. Dit maakt vervulder, rijker en vollediger.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat het zaadje geen vruchtbare grond heeft, dan kan het niet ontkiemen. Of dat de kruin en de takken hard groeien en de wortels niet meegroeien. In zo’n situatie valt de boom om. Dit zijn voorbeelden van hoe moderne mensen vergeten hoe belangrijk de basis in jezelf is. Je land (lijf) weer leren kennen en ontdekken wat het nodig heeft. In de alchemie leren we vanuit de Kosmische levenswetten hoe dit werkt. Zo doet de natuur het al biljoenen jaren. En jij bent die natuur.

Leven vanuit de kleur van de ziel

Het kan in ons leven voelen alsof we vast zitten. Er kunnen dan vragen opkomen als: Waarom overkomt me dit elke keer? Waarom loop ik vast in mijn relatie? Hoe kan ik uit dit conflict raken? Waar moet ik naar toe in mijn leven? Hoe komt het dat ik niet tot mijn recht kom? Waarom creëer ik steeds dingen die me niet echt vervullen? Wat is de diepere oorzaak van mijn gezondheidsklachten? In de trainingen kan je de  antwoorden op deze vragen in jezelf gaan vinden. Dat is een diepgaand onderzoek. Het is als het onkruid wieden in je tuin- je haalt weg wat de volledigheid in je groei in de weg staat, zodat je kan gaan leven vanuit de kleur van je ziel. Jouw koning/koningin komt op de troon en al wat je creëert in je leven zal uitgelijnd zijn met wie jij van oorsprong bent.

Via je ego je goddelijkheid leren belichamen

Bij de moderne mens is het ego opgestegen naar het hoofd. Daarmee staan onze angsten aan het roer. Vanuit ons masker proberen we een zelfbeeld neer te zetten, wat eigenlijk een compensatie is. Dat zelfbeeld is niet wie je van nature bent. Je ego vanuit je hoofd weer in je buik laten zakken maakt dat het weer op de juiste plek komt. Er ontstaat veiligheid en vertrouwen. Je goddelijke zelf komt op de troon van je hart en het ego ondersteunt dit vanuit z’n oorspronkelijke kracht. En kan dienstbaar worden aan je levensproject- wat jij hebt te manifesteren in je leven vanuit de ziel.

Review:

Kees Boekschoten, leiderschapstrainer

Voor mij is het unieke aan dit werk dat het niet gaat over verbeteren of ergens vanaf willen. Ook niet in essentie over het “uitpluizen van problemen” maar over het belichamen van het potentieel wat ik ben. En dit door te laten werken in alle aspecten van mijn leven.

Door het directe werk met spirit, mind, ziel en lichaam ervaar ik ook veel werking in mijn leven. Dat krijg ik terug van mijn dierbaren en in werk.

Het is boeiend dat dit werk zich als een soort herinnering ontvouwt, alsof mijn lichaam dit al wist maar ik met mijn persoonlijkheid/ego dat tegenhield op mentaal-emotioneel niveau.

Tamara Klop, docent opleiding HRM

Door dit werk heb ik geleerd om vanuit een diepere laag te leven. Dat maakt dat ik minder als een kip met alleen een kop leef. Ik ben beter in staat te ervaren wat wel en wat niet bij me past. Ik hoef niet meer alles op te lossen, vertoon minder please-gedrag en kan nu beter bij mezelf en bij de ander aanwezig zijn.

Deze jaartraining bevat alle pilaren van de alchemie

 • Alchemie van leven meditaties
 • Levenskracht Ritueel
 • De ware natuur van man/vrouw-zijn
 • Alchemie van Bodywork
 • Bron van vitaliteit
 • Meridiaan Chi Kung- lichaam en geest hervormen naar de kwaliteit van je ziel
 • Je zielenwaarde ontdekken
 • Innerlijke Alchemie- het middelpunt worden van je eigen leven
 • Alchemie van Creatie : Je leven echt maken, leven in waarheid, je levensproject in beweging brengen
 • 5 Elementen-yoga: jouw lichaamswijsheid vanuit de aarde ontdekken

Voor wie?

Voor iedereen die geïnteresseerd is in: 

 • Het ontdekken van je levenskern
 • Het vrijmaken van je “ware ik”  
 • Richting geven aan zijn/haar leven
 • Spiritualiteit en belichaming samen brengen
 • Het praktisch willen maken van kosmische levenswetten
 • Voor mannen en vrouwen

Wat brengt het je?

 • Het in kaart brengen van je totale wezen
 • Weten welk potentieel jij te cultiveren hebt, je leven op orde krijgen
 • Een helder innerlijk kompas
 • Je emotionele “ik” wordt helder en stabiel
 • Belichaming van je ware essentie

Docenten

Dirk Oellibrandt
Mieke van Zon
Elke Wilssens
Brechtje Schoofs

Praktische informatie

Datums:

2023
6 en 7 oktober
10 en 11 november
24 en 25 november
2024
19 en 20 januari
16 en 17 februari

Alle lessen vinden plaats in centrum Academ te Rotterdam aan de Graaf Jan van Nassaustraat 8a I-II.

Lestijden:
Vrijdag en zaterdag van 10.00 tot ergens tussen 17.00 en 18.00 uur

Investering
€ 1549 inclusief BTW (Exclusief accommodatie en maaltijden. Inclusief boek en downloads)
Inschrijfkosten: € 250,-, deze kosten worden later van de totale investering afgehaald.

Aanmelden
Onder vermelding van: naam, adres, woonplaats, evt. factuurgegevens voor zakelijk en telefoonnummer. Bij Ronald Snel: 

Algemene Voorwaarde:
Na definitieve opgave bent u altijd het gehele workshop bedrag verschuldigd. Als u niet binnen de termijn van 2 weken heeft afgemeld, dit geteld vanaf de datum van opgave. Wij geven de mogelijkheid voor vervanging. Zodat uw plaats weer wordt in genomen mits er mensen op de wachtlijst staan. Dan betaalt u alleen € 250,- inschrijfkosten.