4 Dimensionale Massage

Lessenreeks Levenskrachtritueel 4 maal online vanaf 15 maart

Het levenskracht ritueel is een bewegingsvorm die je in contact brengt met de oorsprong van leven.

Er wordt gebruik gemaakt van symbolen en geometrische vormen die je als het ware weer afstoft in jouw energieveld en verbindt met je lijf. Zo kan de kennis van wat leven is en hoe dit van nature zich toont weer vrij door je heen stromen.

Het levenskracht ritueel verfijnt jouw energiesysteem en versterkt je helder voelende vermogens, waardoor je steeds beter ervaart wat er wel en niet klopt in je leven. Je bewustzijn groeit waardoor je niet anders kan dan je verantwoordelijkheid hiervoor nemen. Dit ritueel nodigt je uit te leven naar wie jij in je kern ten diepste bent. En is daarmee een spirituele beoefening.

Je zou kunnen zeggen dat alles vibratie is en elke vibratie een bepaalde frequentie is. De geometrische vormen die we met de bewegingen in het ritueel maken, zijn terug te vinden in de natuur en oorsprong van leven (zoals in elke cel van ons lichaam.) Deze frequenties van geometrie brengen je terug naar wat leven in de oorsprong is. En filteren alle ruis en disbalans uit jouw systeem.

De symbolen zijn sleutels om jouw eigen kennis en weten te ontsluiten. Ze brengen je in contact met de steun van jouw spirituele lijn en geven daarmee weer toegang tot jouw unieke diepere weten. Een gevoel wat mensen omschrijven als ze het ritueel doen is dat het de polariteiten in henzelf worden uitgebalanceerd en er daarmee een veld opent dat verbonden is met de bron, waar het leven goed is. Je ontvangt dieper de kracht die uitgaat van jouw eigen bloedlijn, wat je nog meer thuis en op je plek laat komen, verbonden met de aarde.

Het krachtige van dit ritueel is dat het zich precies afstemt en in werking zet wat je nu te transformeren hebt en nodig hebt precies in dit moment van jouw ontwikkeling. Dat maakt dat het ritueel doen elke keer anders is en met je mee evolueert in het beoefenen. Ik zelf ken geen krachtigere manier dan deze vorm, die je zo diep in de innerlijke alchemie brengt en transformatie geeft aan precies dat wat nodig is in het moment.

Daarnaast is mijn ervaring dat je door het ritueel een krachtiger veld krijgt. Waarbij je steeds meer aantrekt wat passend is bij jou als ziel. De spirit kan veel krachtiger door jou heen werken. En het licht waar jij mee verbonden bent verbindt zich dieper in de innerlijke ruimte van je lijf. Afstemming en synchroniciteit worden zo meer onderdeel van het dagelijks leven.

Juist in tijden van crisis helpt deze manier je om elke keer de gedachtes en emoties die opgeroepen worden weer uit te balanceren en in het midden te komen. Waarbij je jouw frequenties verhoogt en uit oude reacties en gedachtepatronen kan stappen. Hierdoor kan je neutraal en helder naar de situatie kijken en oud karma laten gaan.

De founders van het levenskracht ritueel zijn Dirk Oellibrandt en Katrien Laurens. Ik ben hen zeer erkentelijk en dankbaar voor dit ritueel en het vertrouwen dat ik heb gekregen om dit door te mogen geven. Jij bent van harte uitgenodigd het levenskracht ritueel met mij te gaan ontdekken en daarmee bij te dragen aan je eigen evolutie en dat van deze planeet.

Inhoud:

 • 6 bewegingen leren
 • Ervaringen delen
 • Initiatie in het intelligentie-veld
 • Geluiden gemanifesteerd door energiemeester Tareth die het effect van de beweging versterken
 • Meditatie
 • Achtergrond ritueel en de symbolen
 • Bewustzijnsshifts
 • Oefeningen die aansluiten op wat de groep nodig heeft in het moment
 • (Zelf)heling

Praktische informatie

Data: van 10:00 t/m 13.00 op:

 • woensdag 15 en 29 maart
 • woensdag 12 april
 • woensdag 19 april

Zoom link:

 • Na inschrijving en betaling krijg je 1 week voor de eerste les de zoom link toegestuurd. Deze link kun je voor iedere komende les gebruiken.
 • Na elke les krijg je de link naar de opname van de les toegestuurd via email, deze kun je dan nog 1 week bekijken.

Kosten: € 264,-

Opgeven: onder vermelding van: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer. Mail naar: Ronald Snel

Algemene voorwaarde:
Na definitieve opgave bent u altijd het gehele workshop bedrag verschuldigd. Als u niet binnen de termijn van 2 weken na aanmelding heeft afgemeld. Wij geven bij een wachtlijst de mogelijkheid voor vervanging van een door ons geschikt bevonden persoon. Zodat uw plaats weer kan worden ingenomen. Dan betaalt u alleen € 50,- administratiekosten.

Als de trainer verhinderd wordt door een derde om de training voort te zetten is dit overmacht. De trainer is dan niet aansprakelijk. Wel zal deze zijn uiterste best doen om op een andere manier de training voort te zetten. Bv. door verplaatsing.

Reacties gesloten.